از محصولاتی که میتوان به عنوان پیشنهادات ویژه نام برد ظروف ساخته شده به صورت ترکیبی از چوب و سرامیک میباشند شما میتوانید آنها را در بخش فروشگاه مشاهده و یا با نوشتن کلمات (چوب – سرامیک) بصورت ترکیبی و یا جداگانه در قسمت جستجو درهرکجای سایت به قسمت مربوطه در بخش فروشگاه انتقال یابید