۱ آذر , ۱۳۹۴
دسته بندی: دسته‌بندی نشده
No-Preview

آیا تا به حال به تأثیر نور در محیط اطراف خود و تأثیر آن بر رفتار در محل زندگی و کارتان توجه کرده اید؟ آیا می دانید می توانید با انتخاب صحیح نور و رنگ و اندازه آن، فضایی مطبوع برای خود و اطرافیان ایجاد نموده و از محیطی دلنشین و آرامش بخش لذت ببرید؟ آیا می دانید با نورپردازی […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱ آذر , ۱۳۹۴
دسته بندی: دسته‌بندی نشده
No-Preview

نور و بشر نور نماد عقل الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱ آذر , ۱۳۹۴
دسته بندی: دسته‌بندی نشده
No-Preview

نور و بشر نور نماد عقل الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱ آذر , ۱۳۹۴
دسته بندی: دسته‌بندی نشده
No-Preview

از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت ،هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد.درهنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ،نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و […]

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه
۱ آذر , ۱۳۹۴
دسته بندی: دسته‌بندی نشده
No-Preview

استفاده از نوارهای نورانی

ادامه مطلب
admin
بدون دیدگاه